29 nov

2020-11-29 Lund School of Leadership (bara ikonen)

“Utbildning är en enorm kraft för att skapa genomgripande förändring.”

Kofi Annan, FN:s generalsekreterare 1997-2006

Ansök