Hur blir man “Certifierad Coach”?

Kort svar: Två tredjedelar av alla coacher som ICF certifierar runt om i världen, oavsett certifieringsnivå, har gått en utbildning motsvarande steg-2-utbildningen i Katalyserande Coachning®. 

 

Långt svar: För att en certifiering ska ha något som helst värde så måste man veta var certifieringen kommer ifrån. Det finns aktörer som inte är seriösa, och det finns till och med de som utfärdar certifikat från organisationer med ett internationellt klingande namn som inte är något annat än en vilseledande kuliss. Därför har det blivit allt vanligare att man i t.ex. offentliga upphandlingar efterfrågar coacher med en certifiering från ICF (International Coach Federation). Helt enkelt för att ICF är Sveriges, Europas och världens största branschförening för coacher. ICF certifierar coacher på tre nivåer:

1) ICF Associate Certified Coach (ACC). Det här är ICF:s grundläggande certifiering och talar om att coachen faktiskt har gått en godkänd coachutbildning och har en viss erfarenhet. För att kunna bli certifierad på ACC-nivå så krävs det att man i botten har en utbildning motsvarande steg-1-utbildningen i Katalyserande Coachning®, men de flesta som certifieras på denna nivå har också en steg-2-utbildning.

2) ICF Professional Certified Coach (PCC). Det här är den certifiering som sätter ribban för den kompetens som ICF vill att alla professionella coacher ska nå. Man blir inte PCC-certifierad genom ICF annat än om man är en duktig coach. För att kunna  bli certifierad på PCC-nivå så krävs det att man i botten har en utbildning motsvarande steg-2-utbildningen i Katalyserande Coachning®.

3) ICF Master Certified Coach (MCC). Den här certifieringen är ett kvitto på att den certifierade coachen har nått upp till den högsta kompetensnivån och bedöms som mästerlig. För att kunna  bli certifierad på MCC-nivå så krävs det att man i botten har en utbildning motsvarande steg-3-utbildningen i Katalyserande Coachning®. Den utbildning som utgörs av de tre stegen i Katalyserande Coachning® är den enda svenska utbildning som självständigt uppfyller utbildningskravet för certifiering på MCC-nivå.

En ungefärlig procentuell fördelning av de olika certifierings-nivåerna bland svenska ICF-certifierade coacher ser ut såhär: 80% ACC, 15% PCC, 5% MCC.

 

 

Vad är en “Diplomerad Coach”?

“Diplomerad Coach” är inte en skyddad titel så egentligen kan vem som helst kalla sig det – oavsett om man har en utbildning eller inte. Men normalt är det ingen som kallar sig “Diplomerad Coach” utan att ha en utbildning. Det finns inte någon internationell motsvarighet till “Diplomerad Coach” utan det är ett svenskt fenomen.

Steg-1-utbildningen hette tidigare “Diplomerad Coach” men sedan några år tillbaka så “blir” man “Steg-1-utbildad i Katalyserande Coachning®” istället för “Diplomerad Coach”. Det gör att du slipper blandas ihop med andra som kallar sig diplomerad coach utan att ha en utbildning som är jämförbar med den utbildning som du har. Katalyserande Coachning® är ett registrerat varumärke så det är förbehållet för de som, precis som du, har gått den här typen av utbildning.

Det är fortfarande möjligt att till sin steg-1-utbildning i Katalyserande Coachning® köpa till ett intyg som Diplomerad Coach – om man vill det. Men verkligheten är nog den att det som redan ingår i din utbildning (steg-1-utbildad i Katalyserande Coachning®) säger betydligt mer om din kompetens.

“Utbildning är en enorm kraft för att skapa genomgripande förändring.”

Kofi Annan, FN:s generalsekreterare 1997-2006

Ansök