Vad är skillnad mellan att gå steg-1-utbildningen på Lund School of Leadership (LL) och på Gothia Akademi (GA)?

Oavsett om du väljer Lund School of Leadership (LL) eller Gothia Akademi (GA) så är det under 2021 samma utbildningsinnehåll och samma utbildare som levererar innehållet. Så är det bara det som är viktigt för dig så kan du lika gärna singla slant.

Men det finns naturligtvis skillnader. För en del är de inte viktiga, för andra är de det.

 

Gothia Akademi 

  • Har bara utbildningar i Göteborg.
  • Erbjuder steg 1, steg 2 och steg 3.
  • Är ett litet lokalt utbildningsföretag som satsar på kvalitet, och kommer fortsätta att vara ett litet lokalt företag som satsar på kvalitet.

Den som bara går steg 1 slutar med ett intyg från en väletablerat aktör med ett mycket gott rykte i branschen.

 

Lund School of Leadership

  • Har utbildningar i Lund och Södertälje.
  • Har bara steg 1, men denna utbildning kan tillgodoräknas fullt ut för att gå steg 2 och 3 på Gothia Akademi.
  • Är ett ungt utbildningsföretag med stora ambitioner.

Den som bara går steg 1 blir en av pionjärerna i Lund School of Leadership’s tidiga historia. Om Lund School of Leadership följer samma mönster som Gothia Akademi så är det bland dessa pionjärer som vi kommer hitta Lund School of Leadership’s framtida utbildare.

Om man går steg 2 så har det för intygets skull ingen som helst betydelse om man gick del 1 på Lund School of Leadership eller hos Gothia Akademi. Alla måste ändå lämna in sina intyg från steg-1-utbildningen. Både steg 1 och steg 2 måste nämligen inkluderas i samma intyg för att det ska kunna stämplas med ICF:s finaste ackreditering (ACTP). Och det kommer stå Gothia Akademi på ditt ACTP-intyg oavsett var du gick steg 1. Om man vill gå steg-2-utbildningen i Katalyserande Coachning, så är det enda alternativet att göra det på-plats hos Gothia Akademi i Göteborg.

 

Men om det nu är samma utbildning med samma utbildare, varför är det inte Gothia Akademi som  börjar utbildningar på andra orter?

Gothia Akademi har inte den ambitionen utan kommer fortsätta att vara ett litet lokalt företag som satsar på kvalitet. I framtiden kommer en del deltagare fortsätta att resa för att ta del av just det. Andra kommer att föredra att göra det i ”rätt” del av Sverige. Lund School of Leadership kommer att bli en mycket större aktör. Den resan vill Gothia Akademi helt enkelt inte göra. Gothia Akademi kommer att finnas kvar för den som vill ta del av ett litet lokalt utbildningsföretag som satsar på kvalitet.

Lund School of Leadership är något annat. Varken bättre eller sämre, men något annat. De riktigt kräsna kanske kommer fortsätta att välja Gothia Akademi – men fler kommer välja Lund School of Leadership.

“Utbildning är en enorm kraft för att skapa genomgripande förändring.”

Kofi Annan, FN:s generalsekreterare 1997-2006

Ansök