Framtidens utbildning för ledare

Historien om LL

Historien om Lund School of Leadership (LL) börjar egentligen 1995.

1995 gjorde Henrik Cederhed värnplikten som kompanibefäl på A9 i Kristinehamn. Sedan dess har han ägnat sitt yrkesliv åt ledarskap, coachning och undervisning. 1997 startade Henrik sitt första utbildningsföretag och drev det i tre år. Parallellt studerade han och arbetade som lärare. Därefter arbetade han som organisationskonsult och teamledare på ett utbildningsföretag, och tog ut sin magisterexamen från Handelshögskolan i Göteborg (inriktning på ledarskap och verksamhetsutveckling). 2002 startade han Gothia Akademi som genom åren har skaffat sig ett mycket gott rykte som leverantör av utbildningar inom coachning och ledarskap. 2018 – efter många år av hängivet arbete så lämnade Henrik Gothia Akademi under ett års tid. Det var då Lund School of Leadership föddes. Det formella registreringsdatumet är 2018-09-05 så bolaget i sig är ungt, men kompetensen bakom det har en gedigen historia. I takt med att Lund School of Leadership växer kommer vi att nyanställa. Just nu är det människor från Gothia Akademi som sköter allt som behöver göras på Lund School of Leadership. Så vi vet att det kommer bli bra – hela tiden.

Gothia Akademi är ett litet lokalt utbildningsföretag som satsar kvalitet och kommer fortsätta att vara ett litet lokalt företag som satsar på kvalitet. Lund School of Leadership är däremot ett utbildningsföretag med stora ambitioner. Ambitionen är att de pionjärer som går våra utbildningar medan vi fortfarande är små kommer kunna vara mycket stolta i framtiden. Stolta över att ha varit med i ett stort och välkänt utbildningsföretags ungdom. Gothia Akademi kan bara engagera ett fåtal av alla som vill bli involverade som pedagoger. Ambitionen med Lund School of Leadership är att kunna involvera många fler duktiga pedagoger i en omfattande och fin verksamhet som verkligen gör praktiskt nytta för deltagarna. Medan Gothia Akademi är ett hårt specialiserat utbildningsföretag så kommer Lund School of Leadership på sikt erbjuda ett bredare sortiment av utbildningar för dagens och framtidens ledare.

“Utbildning är en enorm kraft för att skapa genomgripande förändring.”

Kofi Annan, FN:s generalsekreterare 1997-2006

Ansök