Katalyserande Coachning® (steg 1)

Vi arrangerar steg-1-utbildningen i Katalyserande Coachning® på 2 orter - Lund och Södertälje. Steg-1-utbildningen är en mycket populär och förstklassig coach- och ledarskapsutbildning som både har en gedigen historia och ständigt utvecklas.

Katalyserande Coachning® (steg 1) är en utbildning i coachande ledarskap och professionell coachning.

Utbildningen är ackrediterad av International Coach Federation (ICF) och utformad i linje med kompetenskraven för ICF Professional Certified Coach (PCC). Du kommer att få mängder av verktyg för att förstå, utveckla och påverka både dig själv och andra.

Innehållet är använt, utvecklat och förädlat sedan 2002, och det är mycket erfarna pedagoger som håller i utbildning på Lund School of Leadership. Oavsett om du är ute efter det coachande ledarskapet, det coachande förhållningssättet, redan är coach, eller vill bli coach – så börjar din utveckling med denna steg-1-utbildning i Katalyserande Coachning®.

De främsta anledningarna till att så många har valt att gå denna utbildning innan dig är:

1) MYCKET HÖGA DELTAGARBETYG

Snittbetyget på “utbildningen generellt” från de senaste 300 deltagarna som gått steg-1-utbildningen i Katalyserande Coachning® är 4,95 (skala 1-5). Under “referenser” hittar du omdömen från chefer, ledare, coacher och andra yrkeskategorier som gått denna utbildning innan dig på Lund School of Leadership.

2) FORTSATTA MÖJLIGHETER

När du är klar med din steg-1-utbildning i Katalyserande Coachning® på Lund School of Leadership så har du möjlighet att gå Gothia Akademis steg-2- och steg-3-utbildningar inom coachning och förändringsledning med inriktning på coachning.

3) ICF:S FINASTE ACKREDITERING OCH DEN ENDA I SVERIGE

Steg-1-utbildningen i Katalyserande Coachning® på Lund School of Leadership är ACSTH-ackrediterad av International Coach Federation (ICF). ICF är världens största, mest välkända och mest respekterade branschorganisation för professionella coacher och coachutbildare. Den här utbildningen blir tillsammans med Gothia Akademis steg-2-utbildning en av endast en handfull svenska utbildningar som har fått ICF:s finaste ackreditering (Accredited Coach Training Program (ACTP)). Tillsammans med Gothia Akademis steg-3-utbildning är det den enda svenska utbildning som självständigt uppfyller utbildningskravet för certifiering hela vägen upp till ICF:s högsta certifieringsnivå för coacher (ICF Master Certified Coach (MCC)).

Hur långt du än vill gå så är det steg-1-utbildningen som är ditt nästa steg.

4) CERTIFIERINGSGRUNDANDE

Många går steg-1-utbildningen i Katalyserande Coachning® för att bli bättre i sitt nuvarande arbete eller för att komma vidare i sitt yrkesliv. Men en del går naturligtvis också den här utbildningen för att de arbetar, eller vill arbeta som professionella coacher och har insett värdet av en certifiering. Det blir nämligen allt vanligare att uppdragsgivare och offentliga upphandlingar kräver att coacher är anslutna till ICF.

När du har gått Lund School of Leadership’s steg-1-utbildning i Katalyserande Coachning® så uppfyller du utbildningskravet för att ansöka om certifiering på ICF:s första nivå (ACC). Har du redan en ICF-certifiering på den första nivån så kommer du genom denna utbildning t.o.m. att uppfylla utbildningskravet för certifiering på den andra nivån (PCC).

5) ÄVEN FÖR DEN SOM REDAN HAR GÅTT EN COACHUTBILDNING

Det blir allt vanligare att personer som redan gått en coachutbildning, men inte i Katalyserande Coachning®, söker sig till denna utbildning. Ofta handlar det om en coach som redan är certifierad på den första nivån (ACC) och vill förbereda sig inför den andra certifieringsnivån (ICF Professional Certified Coach (PCC)). Då är det den här steg-1-utbildningen i Katalyserande Coachning® man ska gå. Vi utbildar mot PCC-nivå från första utbildningsdagen och det har visat sig vara väldigt uppskattat – både av nybörjaren och av den erfarne. Många erfarna coacher har lämnat denna utbildning supernöjda – så vi känner oss helt trygga i att säga att det kommer vara en lysande utbildning även för dig som söker nästa certifieringsnivå.

 

MÅLGRUPP

Katalyserande Coachning® (steg 1) är utformad för dig som vill ha ut riktigt mycket på kort tid – både när det gäller verklig kompetens och värde på utbildningsintyg. Många av dina kurskamrater kommer att vara ledare, chefer, konsulter, HR-människor, coacher och blivande coacher, men det kommer också finnas ett gäng som har en helt annan bakgrund och går den här utbildningen för att t.ex. utveckla sin förmåga att leda och coacha sig själv eller sina barn.

Det alla har gemensamt är ett intresse för att förstå, utveckla och påverka – både sig själv och andra. Och alla är nybörjare på de verktyg du kommer få lära dig under denna utbildning. Det gäller oavsett om du är 60 år och stadsdirektör, 45 år och erfaren coach, eller 22 år och sökande.

Katalyserande Coachning® kräver inga förkunskaper och oavsett hur mycket erfarenhet du har av ledarskap och coachning sedan tidigare så är det viktigt att du tillåter dig själv att vara nybörjare. Vi håller ett uppskattat högt tempo för att utnyttja tiden maximalt så att du får ut mesta möjliga av din utbildning.

OMFATTNING

Katalyserande Coachning® (steg 1) består av nio dagar uppdelade på tre tillfällen (3 + 3 + 3 dagar). Alla utbildningsdagar är obligatoriska. För att du ska få ut maximalt av dina utbildningsdagar så börjar vi alla utbildningsdagar kl. 08.00 och slutar alla utbildningsdagar kl. 17.00. Utbildningen består alltså av totalt 72 ICF-ackrediterade gemensamma utbildningstimmar. För att du ska få ut det bästa av utbildningen så rekommenderar vi att du mellan utbildningstillfällena lägger 30-60 minuter per vardagskväll på övning och självstudier.

UNDERVISNINGSMETOD

Korta genomgångar varvas med praktisk färdighetsträning och reflektioner för att maximera lärandet. Det garanterar att det blir nya färdigheter av din utbildning – inte bara en pärm i bokhyllan.

INNEHÅLL OCH KURSMATERIAL

Under steg-1-utbildningen i Katalyserande Coachning® kommer du att få lära dig det du behöver för att bli en riktigt bra coach – oavsett om du ser utbildningen som ett sätt att bli vassare i din nuvarande roll, eller som ett steg vidare i ditt yrkesliv.

Du kommer att få med dig en gedigen uppsättning verktyg, grepp och metoder för att förstå, utveckla och påverka både dig själv och andra. Du kommer också att få flera omgångar med individuell feedback gentemot International Coach Federations (ICF) kärnkompetenser för professionella coacher (PCC-markörer).

Du kommer också att få lära dig att påverka känslor, åsikter, föreställningar och beteenden – vilket du kommer ha mängder av nytta av – både professionellt och privat.

Genom hela utbildningen kommer du att öka din självkännedom och få arbeta med din egen personliga och professionella utveckling.

Steg-1-utbildningen i Katalyserande Coachning® kommer att ge dig verktyg som inte förutsätter expertis. Det innebär att du kommer bli väl förberedd för att coacha medarbetare utanför ditt eget expertområde. Du kommer bygga kompetens för att tillföra stora värden till personer som har kompetens som du själv inte har, vilket ger dig färdighetsförutsättningar för att arbeta med många olika typer av coachning.

Ditt kursmaterial är resultatet av 15 års arbete och du får det inbundet som en bok med ditt namn tryckt på.

UTBILDARE OCH MENTORER

Alla dina utbildare och mentorer på Lund School of Leadership har en gedigen och relevant arbetslivserfarenhet, är erkänt duktiga pedagoger, och innehar certifiering som ICF Master Certified Coach (MCC) eller ICF Professional Certified Coach (PCC).

SPRÅK

Svenska (både undervisning och litteratur)

UTBILDNINGSINTYG OCH CERTIFIERING

När du är klar med utbildningen kan du kalla dig “steg-1-utbildad i Katalyserande Coachning®”. Katalyserande Coachning® är ett registrerat varumärke vilket innebär att det bara är du och andra med samma utbildning som kommer kunna kalla titulera sig på det sättet. Du får ett inramat utbildningsintyg där det framgår att du fullgjort din ICF-ackrediterade steg-1-utbildning i Katalyserande Coachning®. Utbildningsintyget visar att du uppfyller utbildningskravet för ICF-certifiering.

Du som redan har en ICF-certifiering kan använda detta utbildningsintyg för att uppfylla utbildningskravet för certifiering på nästa nivå (PCC). Om du är, eller vill bli, verksam som professionell coach – se ICF:s svenska eller internationella webbsida för mer information om certifiering.

TILLVAL – INTYG SOM “DIPLOMERAD COACH”

Det här tillvalet kostar 2.500 kr + moms och ger dig ett utbildningsintyg där det står “Diplomerad Coach”. Med detta intyg följer rätten att kalla sig “Diplomerad Coach utbildad på Lund School of Leadership”. Det är en engångskostnad och du behåller rätten livet ut under förutsättning att inte Lund School of Leadership har särskilda skäl att frånta dig den rätten.

MÄNGDER AV ANDRA FÖRDELAR

Mentorscoachning

Du kommer att få minst 4 timmars mentorscoachning (individuellt och i grupp).

Personlig feedback

Under utbildningens gång kommer du att få mängder av personlig feedback både från dina kurskamrater och dina lärare.

Finansiering

För privatpersoner och småföretagare erbjuder vi räntefri avbetalning mot en uppläggningsavgift på 300 kr + moms. Man betalar då halva avgiften som alla andra och resterande belopp jämnt fördelat över kommande fyra månader. Vi gör en kreditupplysning.

Jobb

Många som går vår utbildning har inga planer på att byta karriär eller börja jobba som coacher, utan gör det för att bli ännu vassare i sin nuvarande roll. Om du tillhör dem som arbetar, eller vill arbeta som coach, så vet du förmodligen redan att det varken i Sverige eller i resten av världen finns någon annan branschorganisation för coacher som är så välkänd och respekterad som ICF.

Vidare studier

Det här är den enda utbildning utanför Gothia Akademi som gör det möjligt att bli antagen till Gothia Akademis steg-2-utbildning utan att först ha gått steg-1-utbildningen på Gothia Akademi. Eftersom utbildningen är ackrediterad av ICF så kan du studera vidare, inte bara hos Gothia Akademi, utan i stora delar av världen.

Corona-anpassningar

Under corona-krisen har vi genomfört utbildning online och är mycket nöjda med resultatet. Kommande utbildningar kommer vi genomföra på-plats och hålla avstånd. Den som missar en utbildningsdag p.g.a. milda symptom har rätt att utan kostnad komplettera den missade dagen vid ett senare utbildningstillfälle.

“Utbildning är en enorm kraft för att skapa genomgripande förändring.”

Kofi Annan, FN:s generalsekreterare 1997-2006

Ansök