Växjö – Introduktion till Katalyserande Coachning®

Den här utbildningen är för dig som bor i Småland eller Blekinge, inte vill/kan/får resa till Göteborg och (trots våra utvärderingar) känner dig osäker på om vi verkligen kan göra steg-1-utbildningen i Katalyserande Coachning® så bra - att online är jämförbart med att gå den på plats.

Den här utbildningen är en 3-dagars-introduktion till Katalyserande Coachning®. Två dagar går på plats i Växjö och en dag går online. Det gör att du kommer få egen förstahandsinformation, dels om Katalyserande Coachning®, och dels om att gå utbildningen på-plats respektive online.

När man har gått denna introduktion så kan den som vill fullgöra resterande del av steg-1-utbildningen online med oss på Lund School of Leadership, eller (i mån av plats) på-plats i Göteborg hos Gothia Akademi. Att gå steg-1-utbildningen på detta sätt blir 2000 kr  + moms dyrare jämfört med om man ansöker till hela steg-1-utbildningen direkt.

INNEHÅLL

Förutom en introduktion till Katalyserande Coachning så kommer du få ett antal verktyg, modeller och grepp för att kunna:

Dag 1 (Växjö)
o  Bygga förtroende för dig själv och hos andra.
o  Skapa stark kontakt med andra.
o  Arbeta med uppbyggande feedback.
o  Utöka din flexibilitet.
o  Skapa resultatfokus, lösningar, tydlighet, kreativitet och nytänkande.

Du kommer också få en modell anpassad för att kunna uppfylla grunderna i skicklighetskravet för certifiering som ICF Professional Certified Coach (PCC). Modellen är utformad av Henrik Cederhed, den ene svensk som både gör färdighetsbedömningar åt ICF på den högsta certifieringsnivån (MCC) och kvalitetsgranskningar av coachutbildningar som ansöker om ICF finaste ackreditering (ACTP).

Dag 2 (Växjö)
o  Få till ett helt coachningssamtal.
o  Få en översikt över ett liv.
o  Öppna upp för större tänkande.
o  Komma förbi låsningar och skapa nya tankar och lösningar.
o  Skapa motivation.

Dag 3 (online)
o  Påverka sina egna och andras känslor.
o  Använda kroppsspråk som informationskälla.
o  Använda känslor för att skapa nya resultat.
o  Skapa nya perspektiv och säkerställa önskade effekter.

Det är tre intensiva dagar med fokus på användbarhet. Det kommer att ge dig en sammanhängande helhet som står för sig själv. Det är också allt som du rimligtvis kan behöva för att känna dig övertygad om att du vill ha mer av det som Katalyserande Coachning® kan ge dig – både på det personligt och professionellt planet.

UTBILDNINGSINTYG

“Introduktion till Katalyserande Coachning” (3 dagar, 24 ICF ackrediterade utbildningstimmar)

UTBILDARE

Under 2021 kommer utbildare från Gothia Akademi hålla i alla utbildningsdagar på Lund School of Leadership. Det gör att vi vet att din utbildning kommer bli utmärkt. Längre fram kommer vi naturligtvis, steg för steg, introducera egna utbildare. Men det kommer ske i en takt som gör att vi kan garantera de förväntningar som tidigare pedagoger lämnar efter dig.

EFTER INTRODUKTIONEN

När du gått introduktionen till Katalyserande Coachning så kan du bygga på den med ytterligare 6 utbildningsdagar för att få ihop en hel steg-1-utbildning i Katalyserande Coachning. Under våren 2021 finns det två alternativ för dig som vill göra det online:

24-26 februari + 17-19 mars 2021 eller 9-11 juni + 30 juni – 2 juli 2021

Investeringen för det är 24 000 kr (ex moms).

Det är också möjligt att, i mån av plats, göra resterande steg-1-dagar på plats hos Gothia Akademi i Göteborg. Kursavgift och kursdatum är de samma.

NÄSTA STEG

Du behöver inte bestämma dig för om du ska börja med en Introduktion eller vill reservera en plats till hela steg-1-utbildningen direkt. Du kan skicka in en ansökan utan att förbinda dig till något. Så hjälper vi dig att hitta det som blir bäst för dig. Här fyller du i din ansökan.

“Utbildning är en enorm kraft för att skapa genomgripande förändring.”

Kofi Annan, FN:s generalsekreterare 1997-2006

Ansök